Liquiditeitsbegroting laten maken

Analyse en optimalisatie van geldstromen voor mkb bedrijven met een liquiditeitsbegroting.

Meer informatieContact

Extra geld aantrekken of problemen fundamenteel aanpakken?

Kan ik deze investering doen? Moet ik mij zorgen maken over mijn financiële positie? Veel directies stellen zichzelf deze vragen, ook als de liquiditeitspositie op orde is. Een goede liquiditeitsbegroting helpt u om in te schatten of u een investering kunt doen of wat er benodigd is om dat in de toekomst wel mogelijk te maken.

Een liquiditeitsbegroting is een uitgebreid onderzoek naar de toekomstige liquide middelen van een bedrijf. Een team van specialisten brengt uw toekomstige geldstromen in kaart. Een liquiditeitsbegroting geeft overzicht in de verwachte ontvangsten en uitgaven van een onderneming (meestal per maand).

Corporise kan uw organisatie helpen met het opstellen van een liquiditeitsbegroting. We stellen de liquiditeitsbegroting op aan de hand van een aantal concrete stappen binnen ons stappenplan. In de praktijk betekent dit dat we allereerst inzicht verkrijgen in de actuele cijfers, om u evidence-based van dienst te kunnen zijn. We zullen de bedrijfsgegevens analyseren en ordenen, zodat we daar in een later stadium op een heldere wijze over kunnen rapporteren. Vervolgens stellen we de liquiditeitsbegroting voor u op, aan de hand waarvan u belangrijke inzichten kunt verkrijgen.

We kunnen u op basis van de liquiditeitsbegroting adviseren over zowel effectief debiteurenbeheer als crediteurenbeheer. Bovendien kunnen we u adviseren over het creëren van nieuwe liquide middelen, bijvoorbeeld wanneer de liquiditeitsbegroting de noodzaak daarvan blootlegt. Op die manier zorgen we voor een helder beeld van de financiële positie van de organisatie, zodat u daar vervolgens effectief op kunt inspelen.

Wat komt er in een liquiditeitsbegroting?
Bij Corporise gaan we verder. In een liquiditeitsbegroting komen alle kosten gespecificeerd per € 10 maandelijks opgenomen. Gebruikelijk is om hierbij oa energiekosten, huisvestingskosten, personeelskosten, autokosten, kantoorkosten, bankkosten, marketingkosten en financieringskosten op te nemen. De meest belangrijke posten zijn meestal inkoopkosten en verkoop/omzet.
Welke frequentie staat er in de liquiditeitsbegroting?
In een liquiditeitsbegroting zijn alle posten voor periode uitgesplitst. Gebruikelijk is om in een liquiditeitsbegroting per kwartaal op te stellen. Bij Corporise gaan we verder, wij stellen de interval in een liquiditeitsbegroting meestal op maand. Indien gewenst kan dit ook per kwartaal, week of zelfs per dag zijn.

liquiditeitsbegroting lening
liquiditeitsbegroting in excel
liquiditeitsbegroting maken voorbeeld

U heeft werkkapitaal nodig om tegenvallende resultaten te financieren of om een belangrijke investering te kunnen doen. Corporise zorgt ervoor dat liquide middelen toereikend worden door inkomsten te versnellen en uitgaven te vertragen. Wanneer echt nodig, helpen we met verkrijgen van extern krediet.

Uw bedrijf of bedrijfsonderdeel draait (structureel) verlies en u weet niet hoe u dit aan moet pakken. Corporise gaat aan de slag om slag om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Door samen pijnpunten aan te pakken, kunnen we uw resultaten structureel verbeteren.

Wanneer het slechter gaat met uw onderneming kan dat u te maken heeft met liquiditeitsproblemen. We gaan samen met u op zoek naar pijnpunten, waarna we direct aan de slag kunnen om liquiditeitsproblemen aan te pakken.

Veelgestelde vragen

vraag 3

Bewezen succesvol voor bedrijven met:


10 - 300 medewerkers


Liquiditeitsproblemen


> 1 mln omzet

Samen problemen aanpakken?

Corporise heeft alle expertise in huis om uw bedrijf weer gezond te maken. Bel 020 – 820 2280 of vul onderstaand formulier in en we nemen vandaag nog contact op om de mogelijkheden te bespreken.